دفتر ریاست

رئیس دفتر: سرکار خانم هانیه حسینی راسخ

 

مشاورین:

-سرکار خانم دکترکتایون حجتی مشاور همکاری های علمی و امور بین الملل

-