حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۹ ۶

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت به ارائه توانمندی ها خود پرداخت.