اولین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست۱۳

اولین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

اولین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در محل...

حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت۶

حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت به...

برگزاری سری کارگاه های ستادی و استانی در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار (شهریور ۹۷)۴

برگزاری سری کارگاه های ستادی و استانی در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار (شهریور ۹۷)

کارگاه های ستادی و استانی از اوایل شهریور ماه توسط پژوهشکده محیط زیست آغاز...