اولین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

۱۹ آبان ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۶ ۱۳

اولین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در محل سالن جلسات پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار برگزار گردید.