اخبار - آرشیو

مقدمات برگزاری بیستمین همایش ملی صنایع و خدمات سبز

این فرایند بر اساس فراخوان ملی و اطلاع رسانی منجر به ثبت نام اولیه و تکمیل پرسشنامه تعداد ۲۱۷ واحد صنعتی و ۳۶ واحد خدماتی گردید تا بر اساس بررسی شاخص های اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست، انتخاب نهایی محقق گردد

ادامه مطلب